1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر غلظت های مختلف نانوذرات ترکیبی اکسید نیکل/آهن بر عملکرد غشای نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون در تصفیه آب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون، نانوذرات ترکیبی اکسید نیکل/آهن، شار آب عبوری، زاویه تماس آب
سال 1394
پژوهشگران احسان باقری پور ، عبدالرضا مقدسی ، سیدمحسن حسینی ، مهسا نعمتی

چکیده

در این تحقیق یک غشای نانوفیلتراسیون ترکیبی جدید بر پایه پلی اتر سولفون و غلظت های مختلف از نانوذرات اکسید نیکل/آهن با استفاده از روش تغییر فاز محلول پلیمری ساخته شد. غشاهای نانوفیلتراسیون جهت تصفیه در محدوده ی وسیعی از آبها ی آشامیدنی، پساب های صنعتی و فاضلاب ها به کار می روند. به علاوه این نوع از غشاها کاربرد فراوانی در فرآیند های حذف نمک از آب نیز دارند. اثر غلظت های مختلف از نانوذرات بر میزان شار آب عبوری و پس دهی غشا بررسی شد. افزودن نانوذرات اکسید نیکل/آهن در محدوده ی 0-1/0 باعث تقویت شار عبوری از غشا به صورت قابل توجه شد. حضور این نانو ذرات با غلظت یک درصد وزنی در ساختار غشا باعث کاهش شار آب عبوری شد. مقدار جداسازی نمک سدیم سولفات از آب به طور مستقیم با افزایش غلظت نانوذرات در ساختار غشا بهبود یافت. به علاوه نتایج حاصل از بررسی زاویه تماس غشاهای تهیه شده بیانگر افزایش آبدوستی سطح غشاهای پر شده با نانوذرات اکسید نیکل/آهن در مقایسه با غشای خالص پلی اتر سولفون بود