1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول بنیانی فناوری غشایی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
-
سال 1393
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی ، ز رجبی ، سیدمحسن حسینی ، پیمان عمرانی ، مریم محمدی

چکیده

-