1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشاهای شبکه آمیخته پلیمری جداساز گاز پر شده با ذرات زئولیت
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
-
سال 1391
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی ، سیدمحسن حسینی

چکیده

-