1403/01/31
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی غشاهای آلیاژی شبکه آمیخته ی جداساز گاز بر پایه (پلی کربنات/پلی اتیلن گلایکول) با استفاده ذرات نانو تیوب کربن عامل دار و بدون عامل
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشای آلیاژی شبکه آمیخته، ذرات نانو تیوب کربن عامل دار / بدون عامل، خواص فیزیکی، خواص جداسازی گاز، اثر فشار
سال 1393
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی ، سیدمحسن حسینی

چکیده

-