1403/02/29
سعید شرفی

سعید شرفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2644-5924
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26640694100
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
رابطه شاخص‌های خشکسالی با انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی ایران فائزه حیدری، سعید شرفی، مهدی محمدی قلعه نی (1402)
Effects of Different Magnetically Treated Waters on Emergence and Growth of Snail Medic Saeed Sharafi, Mohsen Nasrabadi, mohammad javad Nahvinia (2022)
مهارتافزایی محیطزیست به دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرستانهای سلسله و دلفان افسانه علی نژاد، سعید شرفی، مهرداد هادی پور، مارک هاگزام (1401)
Evaluation of the least square support vector machines (LS-SVM) to predict longitudinal dispersion coefficient Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia (2022)
ارزیابی معادلات رگرسیونی چند متغیره در تخمین عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم های ایران سعید شرفی، ساویز صادقی، محمدجواد نحوی نیا، محمد عبداللهی پور (1401)
Journal of Crop Science and Biotechnology Saeed Sharafi, Fatemeh Sharifdost, fatemeh mohajeri (2021)
Food security and socio-economic aspects of agricultural input subsidies Saeed Solaymani, Ebrahim Aghamohammadi, Ali Falahati, Saeed Sharafi (2019)
بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران سعید شرفی، محمود رمرودی، مهدی نصیری، محمد گلوی، غلام علی کمالی (1396)
Role of Early Warning Systems for Sustainable Agriculture in Iran Saeed Sharafi, mahmod Ramroudi, mahdi nasiri, mohhamad galvi (2017)
Role of early warning systems for sustainable agriculture in Iran Saeed Sharafi, mahmod Ramroudi, mahdi nasiri, mohhamad galvi, Gholam Ali Kamali (2016)
مقاله ارائه‌شده
Using linear regression method for predicting of UNESCO aridity index of Iran Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Farzaneh Zandieh, Atefeh Rahmani (2020)
Predicting of Iran's potential evapotranspiration by linear regression method Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mohadeseh Hejrati, Afsaneh Alinejad (2020)
ارزیابی شاخصهای خشکی ایستگاههای شمال غربی کشور سعید شرفی، محمد حسن ذاتی، غزاله حق دوست (1397)
گیاهان دارویی هالوفیت دشت میقان استان مرکزی حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، سعید شرفی (1393)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بهینه سازی الگوی کشت سعید شرفی، محمدجواد نحوی نیا، محمود اکبری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، حسین صالحی ارجمند (1399)