1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل اثر اضافه ولتاژ القایی حاصل از برخورد مستقیم صاعقه بر روی توربین بادی با زمین طبقه بندی شده افقی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی _ جریان صاعقه_ سیستم زمین _ اضافه ولتاژ _خاک ساده_خاک چند لایه
سال 1401
پژوهشگران حسین ملک پور شهرکی(استاد راهنما)، سعید رضا استاد زاده(استاد مشاور)، فرامرز گودرزی(دانشجو)

چکیده

با توسعه صنعت برق تولید شده از توربین های بادی ، ظرفیت و ارتفاع توربین های بادی در حال افزایش است. برای استفاده بهینه از انرژی باد معمولا توربین های بادی را در مناطق باز یا در مناطقی با ارتفاع بالا و مکان های دیگر نصب می کنند. با توجه به موقعیت قرار گیری توربین های بادی و شکل و ساختار آن ها، برخورد رعد و برق به توربین های بادی باعث خسارات اقتصادی جدی و خطرات امنیتی می شود. طراحی سیستم اتصال توربین های بادی برای ایمنی پرسنل و حفاظت از تجهیزات الکتریکی بسیار مهم است. این پایان نامه شامل دو بخش است که در بخش اول به بررسی توزیع میدان های ایجاد شده بر روی توربین بادی حاصل از برخورد صاعقه و اثر اضافه ولتاژهای ایجاد شده در فرکانس های مختلف بر روی تمامی اجزای توربین بادی در حالت های مختلف سیستم زمین پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی حالت گذرای ولتاژ و جریان القاء شده حاصل از برخورد صاعقه بر روی توربین بادی متصل به شبکه پرداخته می شود. در این پایان نامه برای نشان دادن اثرات ناشی از صاعقه و اهمیت حفاظت توربین های بادی در مقابل رعد و برق تمامی شبیه سازی ها بدون در نظر گرفتن برقگیر انجام شده است. در این پایان نامه به این نتایج می توان رسید که سیستم زمین بر روی نحوه ی توزیع میدان بر اجزای توربین بادی موثر است. همچنین آرایش چیدمان الکترود ها و مقاومت زمین نقش بسیار مهمی برای طراحی مزرعه توربین بادی و حفاظت آن بر عهده دارد.