1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نتثیر مدل علی خاک پراکنده ساز روی عملکرد گذرای سیستم زمین و خطوط انتقال اتصال به برقگیر مبتنی بر ادغام مدار معادل RLC اصلاح شده و فرکانس معادل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برقگیر-فرکانس معادل-صاعقه
سال 1399
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله با استفاده از ترکیب مدار معادل RLC اصلاح شده و فرکانس معادل، تحلیل گذرای خطوط انتقال و سیستمهاس زمین انجام می شود.