1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرم بسته برای عناصر مدارمعادل سیستمهای زمین در حضور جریان صاعقه با استفاده از توابع عضویت فضایی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مدار معادل-توابع عضویت فضضایی-جریان صاعقه
سال 1396
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده ، علی باقری ، محسن کاظمی

چکیده

در این طرح با استفاده ار روش استنتاج فازی مبتنی بر توابع فضایی، فرمولهایی برای عناصر مدار معادل سیستم زمین استخراج می شود.