1403/02/03
سعید رضا استاد زاده

سعید رضا استاد زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9463-5642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15065733900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و طراحی شبکه های زمین مدفون در خاکهای دولایه افقی و تاثیر آن بر اضافه ولتاژ خطوط انتقال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خاک دو لایه افقی شبکه زمین
سال 1397
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده(استاد راهنما)، علی باقری(دانشجو)، سجاد محرابی(استاد مشاور)

چکیده

در این رساله با استفاده از روش المان محدود اثر خاکهای دو لایه افقی روی مساحت موثر شبکه های زمین و اضافه ولتاژ خطوط انتقال بررسی می شود.