1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر روشهای تدریس سنتی و مشارکتی بر یادگیری و نگرش به درس فیزیک دانش آموزان سال اول متوسطه ناحیه دو شهر اصفهان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس مشارکتی ،روش تدریس سنتی ، پیشرفت تحصیلی ، نگرش به درس
سال 1389
پژوهشگران منصور عبدی(استاد راهنما)، علی محمد معظمی گودرزی(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

این پ‍ژوهش به صورت کمی اثرات یادگیری مشارکتی وسنتی را در زمینه یادگیری و نگرش به درس فیزیگ با هم مقایسه نموده است.