1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقدی بر هرمنوتیک به عنوان روشی برای فهم متون دینی و روانشناسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
هرمنوتیک -فهم -متون دینی -روانشناسی- تفسیر-تاویل
سال 1396
مجله مجموعه مقالات سومين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران سعید موسوی پور ، سعید فخاری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نگاه نقادی به هرمنوتیک به عنوان روشی برای فهم متون دینی و روانشناسی انجام شد.