1403/01/28
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش به روش یادگیری سیار بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان نهاوند در سال تحصیلی 96-1395
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یادگیری سیار -یادگیری- یادداری -نگرش به درس -زبان انگلیسی
سال 1396
پژوهشگران مینا آریاپور(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش به روش یادگیری سیار بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان نهاوند در سال تحصیلی 96-95 بود.