1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش همراه با آزمایشگاه مجازی فیزیک بر میزان یادگیری، یادداری و علاقه به درس دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر ازاک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آزمایشگاه مجازی فیزیک - آموزش فیزیک -یادگیری- یادداری- علاقه به درس
سال 1396
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد مشاور)، لیلا سادات مومنی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش همراه با آزمایشگاه مجازی فیزیک بر میزان یادگیری، یادداری و علاقه به درس دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر ازاک انجام شد.