1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس کاوشگری بر مهارت های پژوهشی و تفکر انتقادی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 اراک د درس علوم تجربی سال تحصیلی 1395-96
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس کاوشگری - مهارت های پژوهشی -تفکر انتقادی -دانش آموزان
سال 1396
پژوهشگران جواد شیرین آبادی فراهانی(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس کاوشگری بر مهارت های پژوهشی و تفکر انتقادی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 اراک در درس علوم تجربی سال تحصیلی 1395-96 انجام شد.