1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر خلاقیت، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان خمین در درس علوم تجربی سال تحصیلی 1395-96
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس اکتشافی هدایت شده - خلاقیت، انگیزش پیشرفت -پیشرفت تحصیلی -
سال 1396
پژوهشگران فاطمه اسدی(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر خلاقیت، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایهه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان خمین در درس علوم تجربی سال تحصیلی 1395- 96 انجام شد.