1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر بازی های آموزشی مبتنی بر فرایند های شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن شهر اراک در سال تحصیلی 1394-95
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازی های آموزشی- فرایند های شناختی - انگیزش تحصیلی -پیشرفت تحصیلی -دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن- شهر اراک
سال 1395
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد راهنما)، صغری اکبری چرمهینی(استاد مشاور)، سمانه قدیریان(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های آموزشی مبتنی بر فرایند های شناختی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات ویژه خواندن شهر اراک در سال تحصیلی 1394- 95 انجام شد.