1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازیهای رایانه ای-مهارت های اجتماعی -پیشرفت تحصیلی -
سال 1394
پژوهشگران زهرا دریکوند ، محمد سیفی ، سعید موسوی پور

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود