1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی فیلم های تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تحلیل -فیلم - کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
سال 1394
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی فیلم های تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان انجام شد...