1403/01/27
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش چند رسانه ای رژیم غذایی به والدین وتاثیر آن بر رفتارهای ناسازگارانه ومهارتهای ارتباطی کودکان مبتلا به اخلال طیف اتیسم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش چند رسانه ای -رژیم غذایی --رفتارهای ناسازگارانه -مهارتهای ارتباطی کودکان -اتیسم
سال 1394
پژوهشگران سعید موسوی پور(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر آموزش چند رسانه ای رژیم غذایی به والدین وتاثیر آن بر رفتارهای ناسازگارانه ومهارتهای ارتباطی کودکان مبتلا به اخلال طیف اتیسم بود...