1403/01/26
سعید موسوی پور

سعید موسوی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1116-1630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روشهای تربیت دینی درنوجوانان ازدیدگاه اسلام
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1
سال 1393
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)، فاطمه بازیاد(دانشجو)

چکیده

1