1403/02/29

صادق مرادی

مرتبه علمی: نا مشخص
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A novel acrylonitrile–butadiene–styrene/poly(ethylene glycol) membrane: preparation, characterization, and gas permeation study Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin, Abdolreza Moghadassi, Ali Kargari, Sadegh Morady, Davoud Ghanbari (2011)
Theoretical Studies on Membrane-Based Gas Separation using Computational Fluid Dynamics (CFD) of Mass Transfer Masoud Sohrabi, A Marjani, Sadegh Morady, Mehran Davaloo, saeid shirazian (2011)
Simulation Studies on H2S Absorption in Potassium Carbonate Aqueous Solution Using a Membrane Module Masoud Sohrabi, A Marjani, Sadegh Morady, Mehran Davaloo, saeid shirazian (2011)
Simulation of Ethanol and Acetone Extraction from Aqueous Solutions in Membrane Contactors Masoud Sohrabi, A Marjani, saeid shirazian, Sadegh Morady (2011)
Acetone and Ethanol Extraction from Water by Means of Membrane: Modeling and Numerical Simulation Masoud Sohrabi, A Marjani, saeid shirazian, Sadegh Morady (2011)
On Vertex-Degree-Based Molecular Structure Descriptors T DOŠLIĆ, B Furtula, A Graovac, I Gutman, Sadegh Morady, Zahra Yarahmadi (2011)
مدل سازی فرایند جداسازی کافئین از آب توسط غشاء با استفاده از روش المان محدود سعید شیرازیان، آ مرجانی، عبدالرضا مقدسی، صادق مرادی (1388)
مقاله ارائه‌شده
شبیه سازی و بررسی برج خنک کن صنعت سیمان با استفاده از DFC رضوان بهفر، رضا داورنژاد، صادق مرادی (1393)
cfd simulation of water removal from water 2-propanol mixtures by pervaporation M Nadali, Sadegh Morady, A Marjani, M Salii (2013)
POLYMERIC NANOCOMPOSITES FOR MICROWAVE ABSORPTION APPLICATIONS Ehsan Agha Jari, Sadegh Morady, Mohammad Hosein Navid Famili, Mohammad Mohammadi (2012)
POLYMERIC COMPOSITES FOR ELECTOROMAGNETIC INTERFERENCE(EMI) SHIELDING APPLICATIONS Ehsan Agha Jari, Sadegh Morady, Mohammad Hosein Navid Famili, Mohammad Mohammadi (2012)
Simulation of water removal from water/ethanol using pervaporation method by dense polyamide membrane Mohammad Mohammadi, Sadegh Morady, A Marjani, MOHAMAD SALAMI (2012)
شبیه سازی جدایش استون از آب به وسیله یک سیال فوق بحرانی در غشای الیاف تو خالی سید ابوالفضل میرامینی، صادق مرادی، سیدجواد توسلی محمد ملی (1391)
شبیه سازی جدایش نیترات از آب با استفاده از الیاف تو خالی سیدضیاء الدین مهدوی، صادق مرادی، سعید مجرایی، سیدمحمدرضا رضوی (1391)
شبیه سازی حذف کلروفرم از مخلوط آب/کلروفرم با استفاده از تراوش تبخیری با استفاده از تکنیک CFD محمد مدملی، سیدجواد توسلی، سید ابوالفضل میرامینی، صادق مرادی (1391)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده نیمه فعال سازه ای مهدی سلیمانی، صادق مرادی، تهمورث عسگری (1395)