1403/04/05

صادق مرادی

مرتبه علمی: نا مشخص
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده نیمه فعال سازه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنترل نیمه فعال، میراگر هوشمند مغناطیسی ، مدل قلاب آسمانی، کنترل کننده مد لغزشی ترمینال، سازه دو درجه آزادی، تست آزمایشگاهی.
سال 1395
پژوهشگران تهمورث عسگری(دانشجو)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، صادق مرادی(استاد مشاور)

چکیده

سیستم های کنترل نیمه فعال یکی از روش های کارآمد و کم هزینه در سیستم کنترل سازه محسوب می شود. میراگرهای هوشمند مغناطیسی یکی از انواع سیستم های کنترل نیمه فعال می باشند که اخیرا در کنترل سازه های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه یک سیستم نیمه فعال سازه ای با استفاده از میراگر هوشمند مغناطیسی طراحی و بر روی یک سازه آزمایشگاهی پیاده سازی شده است. در قدم اول یک میراگر هوشمند مغناطیسی طراحی و ساخته شده است. در ادامه با استفاده از نتایج تست آزمایشگاهی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک متغیرهای مدل بوک-ون میراگر هوشمند مغناطیسی برای سیالات هوشمند با درصد وزنی مختلفی از مواد فرومغناطیسی، شناسایی و تعیین شده اند. همچنین نمودارهای نیرو-زمان، نیرو-جابجایی و نیرو-سرعت با استفاده از دستگاه تست ساخته شده، برای میکرو سیالات هوشمند مغناطیسی با درصد وزنی مختلف استخراج گردیده است. در ادامه میراگر ساخته شده بر روی سازه آزمایشگاهی موجود نصب و به کمک تست آزمایشگاهی متغیرهای دینامیکی سازه شامل ماترس های جرم، سختی و میرایی شناسایی شده است. مدل قلاب آسمانی و دو کنترل کننده تناسبی-مشتقی-انتگرال گیر و مد لغزشی ترمینال طراحی و بر روی سازه پیاده سازی شده اند. در ادامه تست آزمایشگاهی بر روی میز شبیه ساز زلزله انجام شده است. نتایج تست آزمایشگاهی مدل قلاب آسمانی نشان دهنده ی موثر بودن این مدل بر کاهش میزان شتاب بود اما، بر کاهش میزان جابجایی نسبی طبقات موثر نبود. نتایج تست آزمایشگاهی نشان داد که کنترل کننده ی مود لغزشی ترمینال نسبت به کنترل کننده تناسبی-مشتقی-انتگرال گیر جابجایی و شتاب طبقه دوم و جابجایی نسبی طبقات را بیشتر و درحد مطلوبی کاهش داد. همچنین کنترل کننده مود لغزشی ترمینال برش پایه را نیز در حد مطلوبی کاهش داد.