1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی به منظور پیش بینی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در جوش سر به سر در آلیاژ Ti-6Al-4V
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تنش‌ پسماند، شبیه سازی، جوشکاری، اصطکاکی-اغتشاشی
سال 1401
پژوهشگران بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، یوسف پاینده(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد مشاور)، ایمان محمدی(دانشجو)

چکیده

تنش‌های پسماند عموما به تنش‌هایی گفته می‌شود که بدون اعمال نیروی خارجی در قطعات وجود دارند که مولفه‌ی این تنش‌ها در راستاهای مختلف در قطعه با یکدیگر به تعادل رسیده‌اند. . یکی از مشکلات عمده در جوشکاری، ایجاد تنش پسماند و اعوجاج به دلیل وجود حرارت موضعی است. در اثر تمرکز شدید حرارت در منطقه جوش، نواحی نزدیک جوش چندین سیکل حرارتی را طی می‌کنند. این سیکل‌های حرارتی، باعث گرم و سرد شدن غیر‌یکنواخت ماده و در نتیجه باعث ایجاد تغییر شکل‌های ناهمگن و تنش‌های پسماند در قطعه می‌شوند. مسأله انتقال حرارت، سیلان و معادلات داینامیکی ناشی از حرکت ابزار همچنین سرد شدن قطعه تا دمای تغییر فاز و استحاله فازی در قطعات جوشکاری شده، در پیش بینی دقیق تنش های پسماند حاصل از جوشکاری نقش تعیین کننده ای دارد. در این تحقیق با ستفاده از معادالات مربوط به انتقال حرارت و خواص حرارتی ماده، رژیم سرمایش و گرمایش ماده در حین فرایند جوشکاری اغتشاشی – اصطکاکی شبیه سازی شد. پس از راستای آزمایی نتایج شبیه سازی از طریق ازمون های عملی؛ تاثیر تغییرات دمایی در ایجاد تنش پسماند پس از انجام جوشکاری و خاتمه سردایش شبیه سازی گردید.