1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اتصال جوشی تی شکل دو فلز غیر همجنس آلومینیوم به فولاد به روش لحیم -جوش با فیلرهای مختلف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اتصال فلزات غیرهمجنس آلومینیوم – فولاد، جوش – لحیم ، جوشکاری GTAW، اتصال T.join
سال 1401
پژوهشگران محمد حسین فیض اله(دانشجو)، فردین نعمت زاده(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه در صنعت ، برای کاهش مصرف سوخت استفاده از فلزات سبک وزن مانند آلومینیوم در وسایل حمل و نقل مانند هواپیما ، کشتی و اتومبیل توجه محققان را به خود جلب کرده است . خواص برتر آلومینیوم نسبت به فوالد از قبیل چکالی کمتر ، مقاومت به خوردگی بیشتر ، استحکام به وزن باالی آلومینیوم استفاده از این فلز را بسیار رایج کرده است بطوری که می توان آن را به عنوان جایگزین فوالد استفاده کرد . شرح مشکل جوشکاری ذوبی آلومینیوم به فوالد یکی از فرآیندهای پیچیده و دشوار در بحث جوشکاری می باشد ، در این پژوهش ، جوشکاری دو فلز غیرهمجنس آلومینیوم سری 5000(5083 )به فوالد st37 با پوششی ازجنس روی به روش گالوانیزه داغ عمیق و با استفاده از فرآیند جوشکاری GTAW و سه نوع فیلر جوش آلومینیوم )4043 – 4047 -5356 ) که به صورت joint.T ) اتصال سپری ( می باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد . نحوه قرارگیری دو فلز بدین صورت است که فلز آلومینیوم در قسمت باال و فوالد با روکش روی )گالوانیزه( در قسمت پایین قرار گرفته شده است . بین اتصاالت یک ورق آلومینیوم نازک از جنس فلز مورد بررسی )5083 )قرار می گیرد . استحکام اتصال و ترکیبات بین فلزی برای فیلرهای مختلف مورد تست و بررسی قرار گرفته و نتایج نشان از مطلوب بودن این اتصال می دهد . همچنین برای این اتصال پیشنهاد می گردد حرارت پیش گرمایی برای انجام این فرآیند بیشتر از حرارت تست شده مورد استفاده قرار گیرد .