1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شکل پین ابزار بر استحکام کششی ناحیه اتصال دو آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 به 7075-T6 به صورت لب به لب با فرآیند جوشکاری FSW
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
FSW، پین هندسه ابزار، اتصال آلیاژ آلومینیوم 2024T3 و7075T6
سال 1400
پژوهشگران سجاد محمدی ، رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی

چکیده

در این پژوهش به بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی سطح اتصال دو آلیاژ آلومینیوم 7075-T6,2024-T3 پرداخته شد. جوشکاری با استفاده از فرایند FSW با ابزاری از جنس فولاد گرمکار در سه شکل پین هندسه با سطح مقطع استوانه ای، مخروطی و مربعی با سرعت دورانی 1000 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 30 میلیمتر بر دقیقه انجام گرفت. جهت بررسی ساختار ناحیه اتصال جوش، میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی استفاده گردید. نتایج بدست آمده، ریزساختاری بااندازه دانه های کشیده شده و رشد کرده در ناحیه HAZ و اندازه داده های بسیار ریز و باندی شکل در ناحیه اتصال دو ورق که حاوی ترکیبات بین فلزی و رسوبات گوناگون توزیع شده در سطح مقطع اتصال است را نشان می دهد. پس از تحلیل نتایج می توان دریافت، به ترتیب ابتدا سطح مقطع مخروطی، استوانه ای و مربعی شکل تاثیرگذارترین عامل بر استحکام کششی وناحیه الاستیک سطح جوش هستند. بیشترین استحکام کششی در ناحیه اتصال جوش مربوط به پین هندسه ابزار با سطح مقطع مخروطی به دست آمد. ناحیه شکست در آزمون کشش در منطقه HAZ در الیاژ آلومینیوم 2024 اتفاق افتاد.