1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی اضافه کردن پودر SiC به عنوان تقویت کننده در فرآیند ساخت افزایشی نمونه های فولادی کم کربن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ساخت افزایشی(Additive manufacturing) ، پودر تقویت کننده SiC ، جوش SMAW
سال 1398
پژوهشگران رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی ، محمد ولاشجردی ، سیاوش بادامکی ، مسیح بولحسنی حصاری

چکیده

در این پژوهش تأثیر پودر SiC به عنوان تقویت کننده در فولاد St-37 که با فرآیند جوشکاری SMAW و با استفاده از الکترود 13-60 تحت ساخت افزایشی (AM) قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش دو قطعه را با فرآیند جوشکاری SMAW مورد ساخت افزایشی قرار داده که یکی از این قطعات با کمک پودر تقویت کننده SiC و دیگری بدون بهره وری از پودر،ساخته شده است.پودرتقویت کننده SiC بر روی سختی و دانه بندی فولاد مذکور تأثیر دارد . دانه بندی قطعه توسط میکروسکوپ نوری و سختی آن با روش میکروسختی و ترکیب آن با استفاده از تست کوآنتومتری مورد بررسی قرار گرفته است. از بررسی های صورت گرفته بر روی تصاویر حاصل از متالوگرافی نتیجه گرفته شد که، قطعه ساخته شده با پودر دارای دانه بندی ریزتر در پاس های نهایی(بالایی) جوش نسبت به قطعه بدون پودر است.همچنین قطعه ساخته شده با پودر دارای سختی بیشتری در پاس های نهایی نسبت به قطعه بدون پودر است.اما با توجه به اینکه پودر در کل قطعه نتوانست بصورت یکنواخت پخش شود و فقط توانست سختی پاس های آخر را بالا ببرد نتیجه می شود که ،این پودر نمی تواند خواص مکانیکی قطعاتی که با ساخت افزایشی (AM) تولید می شوند را بالا ببرد.