1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کامپوزیت سازی از سیستم Ti-Al-C به روش آلیاژسازی مکانیکی و جوشکاری روی زیرلایه های فلزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت، جوشکاری، سیستم ، ریزساختار
سال 1397
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی ، رضا بیگی ، قاسم عیسی آبادی بزچلویی ، فردین نعمت زاده

چکیده

هدف از این پژوهش تولید کامپوزیت Ti3AlC 2/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از پودرهای روتیل (TiO2)، گرافیت وآلومینیوم بوده است. همچنین، مکانیزم تشکیل ترکیب سه تایی Ti3AlC 2 در سیستم مذکور مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی پودر کامپوزیتی توسط آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی با رزولوشن بالا (HRSEM) انجام شد. نتایج حاصل از الگوی پراش پرتو ایکس نشان داد که تشکیل فاز جدید به زمان آلیاژسازی بستگی داشته به طوری که پس از 20 ساعت فازهای کاربید تیتانیم (TiC)، آلومیناید تیتانیم (AlTi) و اکسید آلومینیوم (Al2O3) تشکیل شد. پس از این زمان، با افزایش زمان آلیاژسازی مکانیکی تا40 ساعت، نانوکامپوزیت مورد نظر Ti3AlC 2/Al2O3 تشکیل شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که Ti3AlC 2 از طریق یک واکنش تنها بین مواد اولیه تشکیل نمی شود، بلکه این ترکیب محصول یکسری واکنش های متعدد می باشد.