1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوذرات اکسید سریم به روش سنتز احتراقی محلول
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سنتز احتراقی محلول، اکسید سریم، نانو ذرات
سال 1395
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی ، رضا بیگی ، سعید احمدی ، علی بایرامی شرف

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات اکسید سریم (سریا) به روش سنتز احتراقی محلول تولید شد. برای این هدف، محلولی حاوی نیترات سریم آبدار، گلایسین و آمونیوم نیترات تهیه شد. سپس، محلول حاصل تا دمای ºC 90 حرارت داده شده تا واکنش انجام شود. ارزیابی های فازی و ریزساختاری پودرها پس از سنتز احتراقی توسط پراش پرتو ایکس به همراه میکروسکوپ الکترونی روبشی با رزولوشن بالا (HR-SEM) و طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش انجام گرفت. نتایج نشان داد که سریای سنتز شده به صورت مکعبی بوده و هیچ گونه فازی دیگری در آن وجود ندارد. همچنین، اندازه ذرات سریا در حدود nm 21 بوده و اغلب کروی هستند.