1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز کامپوزیت حاصل از سیستم سه تایی Al-Ti-C به روش آلیاژسازی مکانیکی و سنتز احتراقی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سیستم سه تایی Al-Ti-C ، آلیاژسازی مکانیکی ، سنتز احتراقی
سال 1395
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی ، رضا بیگی ، قاسم عیسی آبادی بزچلویی

چکیده

هدف از این پژوهش تولید کامپوزیت Al/TiC-Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی و سنتز احتراقی با استفاده از پودرهای روتیل (TiO2)، گرافیت وآلومینیوم بوده است. همچنین، مکانیزم تشکیل کاربید تیتانیم در سیستم مذکور با مقدار آلومینیوم اضافی مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی پودر کامپوزیتی توسط آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی با رزولوشن بالا (HRSEM) انجام شد. نتایج حاصل از الگوی پراش پرتو ایکس نشان داد که تشکیل فاز جدید به زمان آلیاژسازی بستگی داشته به طوری که پس از 20 ساعت فازهای آلومیناید تیتانیم (Al3Ti) و اکسید آلومینیوم (Al2O3) تشکیل شد. پس از این زمان، با افزایش زمان آلیاژسازی مکانیکی تا 60 ساعت، هیچ فاز جدیدی تشکیل نشد. عملیات حرارتی پودر 60 ساعت آلیاژسازی مکانیکی شده در دمای °C500 به مدت 1 ساعت هیچ تاثیری روی فازها نداشته و فاز جدیدی تشکیل نمی شود. اما با افزایش دمای عملیات حرارتی به °C1000، سبب حذف پیک های فازهای Al3Ti و Al2O3 و ظهور فاز TiC می-شود. این نتایج به خوبی نشان داد که TiC در سیستم Al-TiO2-C با مقدار آلومینیوم اضافی به آسانی تشکیل نمی شود. نتایج مربوط به تولید کامپوزیت Al/TiC-Al2O3 به روش سنتز احتراقی نشان داد وجود آلومینیوم اضافی در سیستم Al-TiO2-C از تشکیل TiC جلوگیری می کند. بدین منظور نمونه 10 ساعت آلیاژسازی مکانیکی شده حاوی Al-TiO2-C به صورت قرص درآورده شده در دمای °C 1000 قرار گرفت. نتایج پراش پرتو ایکس این نمونه نشان داد که کامپوزیت نهایی با ترکیب Al/TiC-Al2O3 تشکیل شد. این نتایج اثبات می کند که در سیستم Al-TiO2-C با مقدار آلومینیوم اضافی، برای تشکیل TiC به روش سنتز احتراقی باید ابتدا پودرها به روش آلیاژسازی مکانیکی فعال سازی شود.