1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر عملیات حرارتی پیرسختی بر خواص کششی آلیاژ دایکست A365 با استفاده از طراحی آزمایش و آنالیز واریانس و RSM
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ریخته گری دایکاست، عملیات حرارتی، طراحی آزمایش، آنالیز واریانس
سال 1394
مجله ريخته گري
شناسه DOI
پژوهشگران قاسم عیسی آبادی بزچلویی ، اشکان نوری ، رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی

چکیده

قطعات ریختگی تولید شده به روش دایکست دارای ماهیتی متخلخل هستند که وجود این تخلل ها موجب تشکیل تاول های سطحی، ناپایداری ابعادی و خواص مکانیکی ضعیف در اثر انجام فرایندهای عملیات حرارتی مرسوم ( به عنوان مثال گرم کردن تا دمای 540 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت) برای انحلال آلیاژهای آلومینیوم- سیلیسیم می شود. بنابراین، نمی توان از عملیات حرارتی مرسوم برای بهبود خواص مکانیکی قطعات تولید شده به روش دایکست استفاده کرد. در پژوهش حاضر روشی فرایندی جدید برای عملیات حرارتی آلیاژ دایکست 365A معرفی شده است که شامل گرم کردن آلیاژ در دمای 490 درجه سانتیگراد به مدت زمان 15 دقیقه، کوئنچ در آب و سپس انجام عملیات حرارتی در محدوده دمایی 150 تا 270 درجه سانتیگراد به مدت 1 تا 6 ساعت است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش Full Fractional Factorial، آنالیز واریانس و روش RSM اثر زمان و دمای پیرسختی بر خواص کششی آلیاژ A365 بررسی شد. با استفاده از نتایج بدست آمده سه نمودار و سه معادله برای پیش بینی خواص کششی آلیاژ به صورت تابعی از دما و زمان پیرسختی ارائه شد.