1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه بسته سیاستی برتر حوزه علوم انسانی و هنر در دومین جشنواره علمی شهید چمران سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
ارائه بسته سیاستی برتر حوزه علوم انسانی و هنر
سال 1402
پژوهشگران رحیم مرادی

چکیده

ارائه بسته سیاستی برتر حوزه علوم انسانی و هنر