1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی مولفه‌های آموزش سواد رسانه‌ای در ایران و کشور های توسعه یافته فنلاند و کانادا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مطالعه تطبیقی، آموزش، سواد رسانه ای، ایران، فنلاند، کانادا.
سال 1402
پژوهشگران رحیم مرادی ، زینب رضایی

چکیده

سواد رسانه‌ای شامل شیوه‌هایی است که به مردم اجازه می‌دهد به رسانه‌ها دسترسی و ارزیابی انتقادی پیدا کنند. سواد رسانه ای تنها به یک رسانه محدود نمی شود. در بیانیه یونسکو در حوزه آموزش به این نکته اشاره شده است: درک انتقادی از فضای رسانه ای که ما را احاطه کرده، به منظور افزایش اصول شهروندی و مشارکت عمومی مورد تاکید قرار گرفته است و از این رو در سال های اخیر توجه زیادی به رسانه ها شده است. آموزش سوادآموزی به ویژه در کشورهای اروپایی بر رسانه های دیجیتال تاکید دارد. هدف تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی مولفه های آموزش سواد رسانه ای در ایران با کشور های توسعه یافته فنلاند و کانادا بود. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی و کاربردی است که به روش تطبیقی انجام شد. کانادا به عنوان پیشرو در آموزش سواد رسانه ای و فنلاند به دلیل رویکردهای متنوع آن انتخاب شدند. داده ها در یک فرآیند اسنادی با مراجعه به مقالات علمی معتبر و وب سایت های وزارت آموزش و پرورش و انجمن‌های معتبر آموزش سواد رسانه ای کشورهای منتخب جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. به منظور افزایش اعتبار اسناد اصلی و افزایش پایایی، خود ارزیابی توسط محققین انجام شد. یافته ها بیشترین شباهت ها را در روش های یاددهی-یادگیری و بیشترین تفاوت‌ها را در سازماندهی محتوا نشان می دهد. از این رو به برنامه ریزان در ایران توصیه می شود از سواد رسانه ای به عنوان یک مهارت ضروری با استفاده از رویکرد برنامه درسی متقابل و مارپیچی در تمامی مقاطع تحصیلی در نظر گرفته شود. همچنین لازم است به مؤلفه تولید پیام رسانه ای و نقش دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری توجه بیشتری شود.