1403/04/05
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی مؤلفه‌ها‌ی آموزش شهروندی در بستر فناوری‌های یادگیری سیار (یک مطالعۀ سنتزپژوهی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
واکاوی مؤلفه‌ها آموزش شهروندی فناوری یادگیری سیار سنتزپژوهی
سال 1402
مجله مجله «نوآوری های آموزشی
شناسه DOI
پژوهشگران رحیم مرادی ، سمیه ملکی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر واکاوی مؤلفه‌ها‌ی آموزش شهروندی در بستر فناوری‌های یادگیری سیار (یک مطالعۀ سنتزپژوهی) بود. به‌منظور دسترسی به پیشینه و جمع‌آوری داده‌های متناسب با هدف پژوهش، از پایگاه‌های داخلی مانند پایگاه اطلاعاتی مگ‌ایران، نورمگز، سیویلیکا، پژوهشگاه علوم انسانی، ایران‌نمایه و پایگاه‌های خارجی اسکوپوس، ساینس دایرکت، پروکوئست، اریک، اشپرینگر و گوگل‌اسکالر در بازۀ زمانی 1393 تا 1401 برای اسناد فارسی و برای اسناد انگلیسی در بازۀ زمانی 2011 تا 2022 استفاده شد. از مجموع پژوهش‌های واردشده، تعداد 100 مورد از فرایند تحلیل خارج شدند. از پایگاه‌های داخلی 25 مقاله در بازۀ سال‌های 1393 تا 1401 و از پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی نیز 55 مورد در بازۀ زمانی 2011 تا 2022 انتخاب و درنهایت با توجه به ملاک‌ها، بیست نمونه به‌صورت هدفمند انتخاب و تحلیل نهایی شدند. نتیجۀ تحقیق نشان داد آموزش‌های شهروندیِ مبتنی بر فناوریِ سیار باید مؤلفه‌هایی را داشته باشند، مؤلفه‌هایی همچون مهارت‌های شهروندی، توانایی تعامل شهروندی، اشتراک‌گذاری اطلاعات، زیرساخت‌های فناورانه، روش‌های آموزش شهروندمدارانه، ارزیابی شهروندمحور و قابلیت حمل داشتن. پیشنهاد می‌شود آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، مدارس و سازمان‌های متولیِ طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره‌های آموزش شهروندی، مؤلفه‌های محتوای آموزش حقوق شهروندی، تعاملی‌بودن آموزش شهروندی، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، زیرساخت‌های فناورانه، روش‌های آموزش شهروندمدارانه، ارزیابی شهروندمحور و قابلیت حمل داشتن را در نظر داشته باشند.