1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کسب عنوان استادیار جوان از طرف بنیاد ملی نخبگان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی)
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
کسب عنوان استادیار جوان از طرف بنیاد ملی نخبگان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی)
سال 1402
پژوهشگران رحیم مرادی

چکیده

کسب عنوان استادیار جوان از طرف بنیاد ملی نخبگان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی)