1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و شناسایی مولفه‌های سنجش اثربخش در محیط‌های یادگیری سیار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی، مولفه‌ها، سنجش اثربخش، آموزش، یادگیری، محیط‌های یادگیری سیار.
سال 1400
پژوهشگران رحیم مرادی ، مرتضی فاضلی

چکیده

امروزه با به توسعه مراکز آموزش الکترونیکی، امکان یادگیری در هر زمینه‌ای، برای هر فردی و در هر زمان و مکانی به‌صورت مادام‌العمر فراهم شده است. سنجش اثربخش یادگیری یکی از جنبه‌های اساسی در محیط‌های یادگیری سیار است. همگام با توسعه یادگیری الکترونیکی و به تبع آن یادگیری سیار در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، موضوع سنجش و ارزشیابی در محیط‌های یادگیری سیار و توجیه اجرای برنامه‌ها و لزوم تأمین الزامات و استانداردهای مورد نظر برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی یادگیری سیار در آموزش عالی دارای اهمیت است. از این رو این پژوهش باهدف بررسی و شناسایی مولفه‌های سنجش اثربخش در محیط‌های یادگیری سیار انجام‌ شده است. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و جستجو و پیمایش در اسناد و منابع موجود در این زمینه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی مقالاتی است که از پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با موضوع قابل دانلود بودند. همچنین در بخش نمونه‌گیری، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 سند و منبع مرتبط استفاده و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحلیل اسناد و مقالات نشان داد که مؤلفه‌های سنجش شامل سه لایه اصلی یعنی خود تعیین‌گیری، پداگوژی و فناوری است که هر یک از این لایه‌ها دارای مؤلفه‌هایی است که لازم است در محیط های یادگیری سیار در نظر گرفته شود.