1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
‫فناوری کمکی: راهبردهایی برای افراد با ناتوانی های شدید و چندگانه‮‬
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
‫فناوری کمکی: راهبردهایی برای افراد با ناتوانی های شدید و چندگانه‮‬
سال 1401
پژوهشگران رحیم مرادی ، اسماعیل زارعی زوارکی ، مرتضی بختیاروند

چکیده

‫فناوری کمکی: راهبردهایی برای افراد با ناتوانی های شدید و چندگانه‮‬