1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
راهنمای سواد آموزی اثربخش (ویژه دوره ابتدایی) جلد اول
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سواد آموزی اثربخش (ویژه دوره ابتدایی)
سال 1401
پژوهشگران اسماعیل زارعی زوارکی ، مرتضی بختیاروند ، محمدتقی زائری ، رحیم مرادی

چکیده

راهنمای سواد آموزی اثربخش (ویژه دوره ابتدایی) جلد اول