1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی هدایت حرارتی پلامبین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مواد دو بعدی، هدایت حرارتی، دینامیک مولکولی، پلامبین، لمپس
سال 1401
پژوهشگران رفعت محمدی ، بهراد کریمی ، محمدرضا قادری

چکیده

در این مقاله هدایت حرارتی ماده ی دو بعدی پلامبین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی، مورد بررسی قرارگرفته است. پلامبین یک ورقه ی تک لایه از سرب با ساختار لانه زنبوری یا شش وجهی با ضخامتی برابر با یک اتم است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار لمپس انجام شده و نتایج حاصل از شبیه سازی، با نتایج منتشرشده در این زمینه اعتبارسنجی شده است. همچنین تاثیر تغییرات طول ورقه پلامبین از 30 نانومتر تا 70 نانومتر، روی هدایت حرارتی این ماده بررسی شده است. به علاوه عملکرد هدایت حرارتی در دو راستای مختلف ورقه ی پلامبین، شامل راستای آرمچیر و راستای زیگزاگ مدنظر قرار گرفته و تاثیر این دو راستا بر هدایت حرارتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام طول های بررسی شده ی ورقه ی پلامبین، هدایت حرارتی راستای آرمچیر از راستای زیگزاگ بیشتر است و هدایت حرارتی با افزایش طول ورقه، روند نوسانی را طی می کند، به طوریکه طول ورقه ی 30 و 65 نانومتر به ترتیب بیشترین و کمترین هدایت حرارتی را به میزان 18/0 و 06/0 وات بر متر-کلوین از خود نشان می دهند.