1403/02/03
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی دو فاز جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال جاذب گرمای دو لایه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میکروکانال جاذب گرمای دو لایه، نانوسیال، جریان همسو، جریان غیرهمسو
سال 1398
پژوهشگران رفعت محمدی ، زهرا مهران فر

چکیده

در این مقاله عملکرد حرارتی میکروکانال جاذب گرما دو لایه با هندسه مستطیلی در جریانهای همسو و غیرهمسو به صورت عددی بررسی شده است. همچنین تاثیر نانوسیال روی عملکرد حرارتی میکروکانال دو لایه در مقایسه با جریان آب مطالعه شده است. شبیه سازی جریان نانوسیال به صورت دوفاز انجام گردیده و تاثیر انواع نانوذرات در کسر حجمی-های مختلف بررسی شده است. نتایج بیان می کند که میکروکانال دو لایه با آرایش جریان غیرهمسو توزیع حرارتی یکنواخت تری نسبت به جریان همسو دارد. همچنین استفاده از نانوسیال باعث افزایش عملکرد حرارتی میکروکانال نسبت به آب خالص می شود، ضمن آنکه نانو سیال اکسید تیتانیوم نسبت به اکسید آلومینیوم عملکرد بهتری دارد.