1403/02/04
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد مبادله کن گرمای پوسته و لوله در واحد تقطیر نفت خام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مبادله کن های گرمای پوسته و لوله، نوارهای تابیده، بفل های حلزونی، لوله های پره دار، شبیه سازی
سال 1398
مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران رفعت محمدی ، حامد صفی خانی ، احمدرضا قاسمی

چکیده

هدف این مقاله بررسی عملکرد یک مبادله کن گرمای پوسته و لوله در واحد تقطیر نفت خام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند جهت افزایش انتقال گرما در آن است. به این منظور تاثیر راهکارهای مختلف جهت افزایش انتقال گرما در مبادله کن های گرمای پوسته و لوله (همچون استفاده از نوارهای تابیده درون لوله ها، اعمال تغییرات در فاصله بفل های تکه ای و درصد برش آنها، استفاده از لوله های پره دار و یا استفاده از بفل های حلزونی) بر افزایش انتقال گرما و میزان افت فشار بررسی گردیده و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است. برای شبیه سازی عملکرد مبادله کن گرما، یک کد کامپیوتری تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که از بین تمامی راهکارها به ترتیب اولویت، ابتدا استفاده از لوله های پره دار و سپس به کارگیری نوارهای تابیده در لوله ها از بقیه موثرتر هستند. در صورتیکه تغییر فاصله بفل ها، تغییر درصد برش بفل ها و یا استفاده از بفل های حلزونی تاثیری در بهبود عملکرد مبادله کن گرمای مورد بررسی نخواهند داشت.