1403/04/05

پیمان نمامیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7681-7293
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
تلفن: 08632629350

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تسری حکم محاربه و افساد فی الارض در جرم انگاری تأمین مالی تروریسم محمد قربانی، پیمان نمامیان، محمد جوانمرد (1399)
سنجش موازین کیفریِ حقوق هسته ای در اسناد بین المللی پیمان نمامیان، ابراهیم آقا محمدی (1399)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی

علایق پژوهشی

  • حقوق کیفری
  • حقوق کیفری منطقه‌ای و بین‌المللی
  • سیاست جنایی منطقه‌ای و بین‌المللی
  • جرم‌شناسی
  • پاسخ‌شناسی جرم
  • حقوق کیفری هسته‌ای و انرژی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه آموزشی حقوق (1399 - ادامه دارد)
بیشتر