1403/04/25

ناصر حمیدیان

مرتبه علمی: نا مشخص
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مطالعه بر روی شناسایی (فون) پرندگان استان مرکزی بهروز بهروزی راد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ناصر حمیدیان (1379)
بررسی پرندگان جنوب و جنوب غربی استان مرکزی بهروز بهروزی راد، ناصر حمیدیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1375)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته