1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی و رتبه بندی ریسک های زیست محیطی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارزیابی و رتبه بندی ریسک های زیست محیطی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای
سال 1402
پژوهشگران مرتضی نادری(استاد راهنما)، امیر انصاری(استاد راهنما)، فرزاد توکلی(دانشجو)

چکیده

ارزیابی و رتبه بندی ریسک های زیست محیطی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای