1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتارشناختی دو گوشتخوار همبوم ، روباه شنی و گربه شنی در منطقه حفاظت شده عباس اباد
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
گوشتخواران، رژیم غذاییی، دوربین های تله ای
سال 1398
پژوهشگران مرتضی نادری

چکیده

در این طرح پژوهشی، همپوشانی زمانی و مکانی فعالیت دو گوشتخوار همبوم تحت عنوان روباه شنی و گربه شنی مورد بررسی قرار گرفت.