1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی توزیع کل و بز (1777،capra aegagrus ‘Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدلهای مبتنی بر داده های حضور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
حداکثر آنتروپی، تحلیل فاکتور آشیان بوم شناختی، موداکو، سامانه اطلاعات جغرافیایی، منطقه حفاظت شده بیستون، پناهگاه حیات وحش بیستون
سال 1397
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران فرزانه ایمانی بوژانی ، مرتضی نادری ، جلیل ایمانی هرسینی ، بهمن شمس اسفندآباد

چکیده

هدف این مطالعه تعیین مهمترین عوامل موثر بر حضور کل و بز با استفاده از روشهای مبتنی بر دادههای حضور در فصلهای بهار و پاییز 1395 بوده و از 13 متغیر محیط زیستی استفاده شده است. با جمعآوری دادههای میدانی و مقایسه ویژگیهای اکولوژِیک 110 نقطه حضور در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون، مدل توزیع بالقوه گونه و مهمترین متغیرهای دخیل در استفاده از زیستگاه بهدست آمد. نتایج نرم افزارها نشانگر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در نواحی جنوب و غرب منطقه است. مهمترین متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه در نرم افزار تحلیل آشیان بوم شناختی فاصله از مراکز صنعتی در فصل بهار و فاصله از مراکز نظامی در فصل پاییز بوده است. در فصل پاییز متغیرهای فاصله از روستاها، مراکز نظامی و شیب و در فصل بهار ارتفاع از سطح دریا بیشترین میزان مشارکت را داشتهاند. در فراکافت جک نایف فاصله از عشایر میزان حاشیه گرایی در بهار نشانگر 8/ 1 در پاییز و 9 / 0 و تیپ پوشش گیاهی بیشترین اثر را در فصول بهار و پاییز بر مطلوبیت زیستگاه داشته اند.