1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بوم شناسی و زیست شناسی جوجه آوری سار صورتی (Sturnus roseus Linnaeus,1758) در اردبیل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
متغیرهای خرد زیستگاهی ، تفریخ، بقا ، کلونی جوجه آور، سار صورتی، اردبیل
سال 1396
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران یوسف مهدی زاده ، مرتضی نادری ، محمد کابلی

چکیده

به منظور بررسی وضعیت جوجه آوری سار صورتی در استان اردبیل، پس از پایش های میدانی و گفتگو با محیط بانان و مردم محلی، کلونی با فراوانی نسبتا بالا از این گونه در معدن سنگ پیر آلقر اردبیل ثبت گردید. در این پژوهش که در بهار و تابستان 1393 انجام شد، تلاش گردید تا عوامل موثر بر جوجه آوری سار صورتی و همچنین برخی ویژگی های فنولوژیک و بوم شناختی این گونه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که با آشیان گزینی و مشارکت هر دو جنس در ساخت آشیانه در اواخر اردیبهشت، دسته تخمی با اندازه متغیر بین سه تا شش عدد گذاشته شده (136=n) و پس از حدود دوماه جوجه ها به پرواز در آمدند. همچنین برآورد موفقیت جوجه آوری این پرنده با شیوۀ میفیلد نشان داد که احتمال بقای جوجه ها در دوره تفریخ و خروج آنها از تخم تا زمان پرواز به ترتیب 74 و 89 درصد است. موفقیت کلی جوجه آوری این گونه با این شیوه، حدود 71 درصد برآورد گردید. با بررسی تخم ها و جوجه های از بین رفته در آشیانه ها مشخص گردید که بیشترین میزان تلفات به مرحله قبل از تفریخ و دوره انکوباسیون تعلق دارد و مهمترین طعمه خواران شامل مار، روباه، شغال، کلاغ و رودک هستند. تحلیل ها نشان می دهد میزان موفقیت به پرواز درآمدن جوجه ها از آشیانه ها تاثیر قابل ملاحظه ای از ویژگی های خرد ساختار آشیانه ها به ویژه عمق آشیانه، می پذیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، انواع ملخ ها ماده غذایی غالب مورد استفاده توسط این گونه می باشد.