1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گزینش زیستگاه، برآورد تراکم و استراتژی تغذیه سلیم خرچنگ خوار (Dromas ardeola) در بسترهای گلی مصب رودخانه زهره (استان خوزستان)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فراوانی، تراکم، بسترهای گلی، پراکنش، سلیم خرچنگ خوار
سال 1395
مجله فصلنامه زيست شناسي جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی نادری

چکیده

در راستای مطالعه رابطه پراکنش طعمه خوار و طعمه، گونه سلیم خرچنگ خوار(Dromas ardeola) به عنوان مدل انتخاب گردیده و در بسترهای گلی رودخانه زهره، واقع در اسکله سجافی هندیجان، ماهشهر این پژوهش انجام پذیرفت. همچنین در این مطالعه تلاش گردید تا فراوانی جمعیت این پرنده به عنوان طعمه خوار و همچنین فراوانی جمعیت خرچنگ ها، الگوی توزیع این دو گونه و متغیرهای اثرگذار در انتخاب زیستگاه توسط سلیم خرچنگ خوار مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه پژوهش صورت گرفته در سال های گذشته، این بررسی، در یک دوره نه ماهه از اواخر بهار تا اواخر زمستان 1393، در مصب رودخانه زهره انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده در خصوص متغیرهای تاثیرگذار بر گزینش زیستگاه توسط این پرنده حاکی از آن است که تراکم و فراوانی خرچنگ ساکن در بسترهای گلی (Eurycarcinus orientalis)، فاصله لکه زیستگاهی (پهنۀ گلی) تا اسکله (یا سازه انسان ساخت)، حصور یا عدم حضور سایر گونه های رقیب و بویژه عامل زمان از جمله مهمترین متغیرهای موثر محسوب می شوند. برآورد تراکم نسبی طعمه و طعمه خوار در لکه های زیستگاهی مورد بررسی نیز به تفسیر نتایج استفاده از زیستگاه کمک می نماید.