1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اخلاق محیط زیست در راستای آموزه های دینی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اخلاق ، محیط زیست، آموزه های دینی
سال 1393
پژوهشگران مرتضی نادری ، فرزانه چگنی ، مهرداد هادی پور ، آزاده کاظمی

چکیده

عالم حیات و زندگی همچون کاروان است که از جهان عدم به حرکت در آمده است. آغاز این حرکت از ناحیه آفریدگار شروع شده و نخستین جرقه حیات از او پدید آمده و این حرکت تکاملی نیز به سوی او است. بنابراین عالم حیات در مسیر بی انتهای خود به سوی بی نهایت که ذات پاک خداست، پیش می رود، هر چند مخلوقات محدودند و محدود هرگز به بی نهایت نخواهد رسید، ولی مسیر او به سوی تکامل نیز متوقف نمی گردد، حتی پس از قیام قیامت باز این به مسأله تدبیر عالم بزرگ و فرمان خداوند اشاره شده است » طلاق « سیر تکاملی ادامه خواهد یافت. در سوره : امر و فرمان او میان آنها پیوسته نازل می شود