1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی طبیعت شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
طراحی طبیعت،منظر شهری،فضای سبز،توسعه شهری
سال 1393
پژوهشگران فرزانه چگنی ، مهرداد هادی پور ، مرتضی نادری ، آزاده کاظمی

چکیده

بسیاری از مشکلات پیش روی جامعه از چنان پیچیدگی بی حد و حصری برخوردارند که جمع آوری اطلاعات لازم،تجزیه و تحلیل و تجویزراه حل برای آنها نیازمند بیشترین عزم و از خود گذشتگی است.اما خوشبختانه برخی از مشکلات دیگر به گونه ای است که در مورد آنها اندک بصیرتی میتواند نتایج شگفت به بار آورد. طبیعت فرآیندی است برهم کنش کننده و مقید به قوانین که ارزش ها و فرصت هایی را برای استفاده انسان عرضه میدارد که با برخی محدودیت ها و ممنوعیت ها همراه است. اگر این نکته ساده را بپذیریم که طبیعت عرصه حیات است و اندکی شناخت از فرآیندهای آن نه فقط برای بقا،بلکه مهمتر ازآن،برای موجودیت،سلامت و شادمانی ما ضرورت ناگزیر،با شگفتی خواهیم دید که برای چه خیل وسیعی از این مشکلات به ظاهر دشوار راه حل آماده فراهم است.