1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اخلاق محیط زیست درراستای آموزه های دینی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اخلاق محیط زیست - ارزشهای حیاتی - آموزه های دینی
سال 1393
پژوهشگران فرزانه چگنی ، مهرداد هادی پور ، مرتضی نادری ، آزاده کاظمی

چکیده

عالم حیات و زندگی همچون کاروان است که از جهان عدم به حرکت در آمده است. آغاز این حرکت از ناحیه آفریدگار شروع شده و نخستین جرقه حیات از او پدید آمده و این حرکت تکاملی نیز به سوی او است. بنابراین عالم حیات در مسیر بی انتهای خود به سوی بی نهایت که ذات پاک خداست، پیش می رود، هر چند مخلوقات محدودند و محدود هرگز به بی نهایت نخواهد رسید، ولی مسیر او به سوی تکامل نیز متوقف نمی گردد، حتی پس از قیام قیامت باز این سیر تکاملی ادامه خواهد یافت. در سوره «طلاق» به مسأله تدبیر عالم بزرگ و فرمان خداوند اشاره شده است: امر و فرمان او میان آنها پیوسته نازل می شود. پیداست که منظور از «امر» در اینجا همان فرمان تکوینی خداوند در مورد تدبیر این عالم بزرگ است، چرا که او پیوسته با فرمان مخصوص خود آنها را در مسیر منظمی هدآیت و رهبری می کند. پروردگار ما کسی است که به هر موجودی آنچه لازمه آفرینش او بوده است داده، و سپس او را در مراحل هستی رهبری و هدآیت فرموده است.